پخش تراکت توسط ما

 

 

همه ما باید بدانیم نصف حرکت تبلیغاتی که انجام می دهیم طراحی و چاپ باکیفیت تبلیغ است و نصف دیگر و خیلی مهم آن رسیدن آن تبلیغ به دست مخاطب هدف است. با توجه به اینکه مشتری ما به امید بازاری بهتر و بزرگتر برای کسب و کار خود، اقدام به چاپ تبلیغات کاغذی می کند، تمام آرزو و هدف ما هم بر این است که تبلیغات مشتری به خوبی و هدفمند در سطح شهر پخش شود. چرا که پخش درست تراکت ها باعث رشد کسب و کار مشتری ما و طبعا رشد کسب و کار خود ماست.

مجموعه ایی از جوانان را برای پخش تراکت های شما در نظر گرفته ایم که علیرغم تجربه کم، تعهدی مثال زدنی دارند و همیشه باعث سربلندی این مجموعه در این راه شده اند.

در صورتی که تمایل داشته باشید، برای پخش تراکت، بروشور و پوسترهای شما می توانیم یاری کننده باشیم.

 

عکس از تراکت فقط فایل با فرمت های .jpg قابل قبول است
هزینه سفارش 1 تومان
تخفیف
کل هزینه قابل پرداخت 1 تومان